slider image 0 slider image 1 slider image 2
اطلاعیه مهم در خصوص دروس معارف1399/04/11

 

اطلاعیه

 

دانشجویانی که قبلا در سایت نهاد رهبری؛ ec.nahad.ir  شرکت نموده ولی تا کنون موفق به اخذ گواهی دوره نشده اند لازم است در اسرع وقت به سایت نهاد که از تاریخ اول تیر لغایت بیستم تیرماه 1399 باز است مراجعه نمایند و 16 جلسه درس نامه را مجددا بگذرانند