slider image 0 slider image 1 slider image 2
اطلاعیه مهم امور مالی1399/03/28

اطلاعیه مهم امور مالی

به استحضار دانشجویان محترم میرساند با عنایت به شیوع بیماری کرونا و برگزاری امتحانات بصورت مجازی از طریق سیستم سیدا(انتخاب واحد) به اطلاع میرساند شرکت در آزمون ها منوط به تثبیت شهریه می باشد