slider image 0 slider image 1 slider image 2
اطلاعیه مهم در خصوص دروس معارف1399/02/02

به اطلاع دانشجویان گرامی ميرساند لطفا جهت گذراندن واحدهای اخذ شده در گروه معارف اسلامی به سایت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری به آدرس ec.nahad.ir مراجعه فرمایند