slider image 0 slider image 1 slider image 2
اطلاعیه در خصوص آخرین مهلت انتخاب واحد1399/01/30

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند طبق بخشنامه ارسالی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی آخرین مهلت انتخاب واحد روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه خواهد بود.لذا خواهشمند است هرچه سریعتر نسبت به انتخاب واحد خود اقدام فرمایند.