slider image 0 slider image 1 slider image 2
اطلاعيه مهم در خصوص برگزاري كلاسهاي آموزش مجازي1398/12/24

به اطلاع دانشجويان گرامي ميرساند جهت شركت در كلاسهاي آموزش مجازي مي توانند به آدرس 
http://lmsmap.iauec.ac.ir/
مراجعه نمايند. شركت در اين كلاسها اجباري بوده و در غير اينصورت بمنزله غيبت دانشجو محسوب خواهد شد
.

فیلم آموزش چگونگی استفاده از سامانه آموزش مجازی دانشگاه برای دانشجویان