slider image 0 slider image 1 slider image 2
اطلاعیه در خصوص لغو امتحانات 16 و 17 دیماه1398/10/15

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند امتحانات مورخ  16 و 17 دیماه لغو و به ترتیب در تاریخ های 1 و 2 بهمن ماه در همان ساعت قیلی برگزار خواهد شد.