slider image 0 slider image 1
اطلاعیه تخفیف شهریه دانشجویی که در طی تحصیل ازدواج می نمایند1397/10/15

با عنایت به تاکیدات آموزه های ناب اسلامی بر سنت حسنه ازدواج و همچنین رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر استفاده از محیط دانشجویی برای زمینه سازی ازدواج جوانان، به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، دانشجویان مذکور از تخفیف شهریه دانشجویی برخوردار خواهند گردید. جهت اطلاعات بیشتر با حوزه آموزش و دانشجویی و یا امور مالی تماس حاصل فرمایید.