slider image 0 slider image 1 slider image 2 slider image 3 slider image 4
اطلاعیه در خصوص تخفیفات دانشجویی1397/09/03

به استحضار دانشجویان محترم می رساند جهت استفاده از تخفیفات دانشجویی از مورخه 3/9/97 لغایت 20/9/97 درخواست های خود را به آقای مهندس مطلبی تحویل دهند.