slider image 0 slider image 1 slider image 2 slider image 3 slider image 4
اطلاعیه1397/06/12

به اطلاع می رساند مرکز نوآوری و توسعه فناوری سازمان آب و برق خوزستان با همکاری پژوهشگاه نیرو در نظر دارد برای رفع نیازهای سازمان از طریق تولید داخل، از کسب و کارهای فناورانه حمایت نماید.