slider image 0 slider image 1 slider image 2 slider image 3 slider image 4
پيام حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم امام جمعه محبوب تبریز به دانشگاهيان1397/04/13

 
 
پيام حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم امام جمعه محبوب تبریز به دانشگاهيان

ارتباط دانشگاه ها با حوزه های علمیه برای شکوفایی اقتصاد کشور لازم است.

دانشگاه ها از تحقیق ها به نحو احسن در پیشرفت کشور استفاده کنند تا نتیجه مطالعات علمی در آرشیو دانشگاه ها خاک نخورند.
 
باید امید و خودباوری را در دل دانشجویان زنده نگه داریم چرا که پیشرفت کشور و جوانان در گرو حفظ باورها و امیدهاست.